Прегласуване на изменението на бюджета на община Пловдив за 2021 г. блокира отпускането на допълнителни 1.7 млн. на шестте района в града.
Предложението на групата на ГЕРБ на днешната сесиябе за ремонт на уличната мрежа и благоустрояване на кварталите да се дадат: 150 000 лв. за “Западен”, 260 000 лв. за “Източен”, 380 000 лв. за “Централен”, 350 000 лв. за “Южен”, 350 000 лв. за “Тракия”, 210 000 лв. за “Северен”. Мнозинството поиска и 88 500 лв. за ремонт на покрива на сградата на ансамбъл “Тракия”. 

При гласуването на цялостната точка за изменение на бюджета 21 общински съветници го подкрепиха с “да”, 9 бяха “против” и 13 “въздържал се”. Прегласуването обаче донесе 17 гласа “за”, 7 “против” и 19 “въздържал се” и окончателното предложение не беше прието

Нова актуализация на бюджета евентуално ще има чак през септември, прогнозира заместник-кметът по финанси Величко Родопски, който в момента изпълнява и функциите на кмет, докато Здравко Димитров е в болнични.п Зам.-кметът Родопски поясни, че въпросните 1.7 млн. са били предвидени за друга дейност – за изграждане на нова улица по проекта “Модър – Царевец”, но поръчка не е била проведена от колегата му Пламен Райчев. 

Родопски припомни още, че районните администрации разполагат общо с 6 милиона лв. само за капиталови разходи и по последна справка някои от районите досега не са изхарчили дори половината от предвидената за тях сума.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here