Пловдив – Европейска столица на културата ще остане в културната история на страната със стотици събития,  600 от които града успя да представи в рамките на годината на титлата. С над 130 организации и артисти от Европа „Пловдив 2019“ реализира успешно и европейското си измерение. С проекта много повече са пловдивчаните, които се определят като европейци. Това става ясно след серия от изследвания, обединени в мониторинг за проекта, разработен като част задължителните изисквания за всяка столица на културата. Изследванията са направени за периода 2015-2019 и отразяват важни тенденции и изводи, свързани с икономическия ефект, интереса към култура и имиджа на града преди и по време на годината на титлата.

Серията от изследвания са извършени от външна организация – Аналитично консултативна група Ей Си Джи ООД .

Националното значение на проекта се потвърждава от факта, че над 1 милион и 200 хиляди пълнолетните българи от страната са посетили поне едно събитие от програмата. Три пъти (38,6%) е нараснал броят на българите специално посетили културни събития или обекти в Пловдив, като за сравнение през 2015 г. това са направили само 10.7% от тях. Докладът обобщава също, че всеки посетил Пловдив е харчил средно 175 лв. по време на пребиваването си, което за последните две години като приход възлиза на около 400 млн. лева, без включени разходи за билети и транспорт.

В програмата, която се разгърна в мащаб през последните две години, концертите, фестивалите, изложбите и театралните постановки са сред най-посещаваните събития. Проведено проучване сред 3632 участници в културни събития през 2019г. показва, че над 50% от тях заявяват силна удовлетвореност от съдържанието. От обобщените данни категорично се вижда и широкия социално-демографски профил на посетителите, който обхваща учащи, работещи, пенсионери, неработещи, лица от всички възрасти,  от различни етноси и пол.

В туризма като един от ключовите отрасли се наблюдава устойчиво увеличение на потока българи посетили града. От 2015 г. техният ръст  е от 28% и достига 39% през 2019 г., което прави близо 2 млн. и 200 хил. граждани за 2019, сочи анализа

Икономическите ефекти, по данни на НСИ, показват и  увеличение на чуждестранните туристи с 27%  само за големите места за настаняване, като близо половината от тях са граждани на ЕС.  Нощувките бележат устойчив ръст от близо 18 % , а с 9% са се увеличили  приходите от тях и са достигнали  до 29 млн. лева. Регистрираните предприятия в сектор „Култура, спорт и развлечения“ в Пловдив са нараснали със 25% , а броят на заетите – с 16%.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here