“Поздравления за избирането на Пловдив за Европейска столица на културата, надявам се да задълбочим партньорските се взаимоотношения“, написа в протоколната книга на община Пловдив Сума Чакрабарти, президент на Европейската банка за възстановяване и развитие. Той поздрави кмета Иван Тотев за напредъка на града през последните години.

„Да, градът ни се радва на все повече чуждестранни инвеститори, въпреки ниските нива на безработица. В Тракия икономическа зона има 80 000 заети в производството. Пловдив заедно със София са единствените градове с механичен прираст за миналата година, а през първото тримесечие сме издали повече разрешения за строеж, отколкото столицата“, заяви кметът и отбеляза, че реализираните проекти с Европейската банка за възстановяване и развитие са повече от добри.

„Решихме много градски проблеми, надявам се и за в бъдеще това да се случи, в съответствие със съвременните реалности на средата“, допълни Иван Тотев и сподели, че през 2020 година от общинския бюджет ще се освободят допълнителни средства, свързани с 50 милионния заем, изтеглен през 2006 година. И това ще позволи да стартираме реализацията на други важни проекти, касаещи Пловдив и неговите жители.

Президентът на ЕБВР Сума Чакрабарти е за първи път в Пловдив и ще посети фирми от региона. Той попита с какво регионът привлича чуждестранни инвестиции. “С конкурентната бизнес среда и фактът, че през последните няколко години община Пловдив работи непрекъснато чрез отдела си „Бизнес развитие и международно сътрудничество“ и Тракия икономическа зона с различни компании – местни и чуждестранни, с което постигна бърз икономически ръст и устойчивост в своята политика в региона“, отговори Иван Тотев.

“Така процесът на навлизане на нови инвеститори в региона се увеличава, защото по-лесно намират обучени кадри, тъй като компаниите вече навлизат в професионалните училища чрез  дуално обучение в образованието, посочи кметът.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here