„Тракия икономическа зона продължава да се развива и да расте. Днес беше направена първа копка на нов високотехнологичен завод за алуминиеви профили. Основата, която положихме преди 10 години, продължава да дава добри резултати и висока добавена стойност в местната икономика”,коментира областният координатор и втори в листата на ГЕРБ-СДС за Пловдив-град инж. Иван Тотев.

Според предварителните планове предприятието ще стартира дейност в периода юли – септември 2022 г. Инвестицията е на стойност 40 милиона лева.  Ще бъдат разкрити 150 нови работни места. По своите параметри базата се очертава като най-голямата в този сектор на Балканския полуостров.

„През изминалото десетилетие Пловдив стана икономическото чудо на Югоизточна Европа – най-бързоразвиващият се икономически център. Високото качество на живот и възможностите за развитие привличат млади хора, което превръща града ни в най-бързорастящия в страната”, заяви инж. Иван Тотев, два мандата кмет на Община Пловдив/2011 -2019 г./ В подкрепа на думите си той посочи следните факти:

Брутният вътрешен продукт на региона възлиза на €4.5 млрд. годишно. В местната икономика се наблюдава ръст на БВП от 6.6% за периода 2010-2018г. ИТ и професионалните услуги заедно генерират годишна добавена стойност в размер на €310 милиона. БВП на Област Пловдив представлява малко над 7.6% от икономиката на Република България, което прави Пловдив втория най-голям град по приходи след  София. Чуждестранните инвестиции са с ръст близо 12% годишно, а като цяло са за над 2 млрд. евро, над 140 са самите инвеститори и има над 180 завода. Регионът продължава да е 1 индустриален лидер в България с над 74 000 работни места, с високо развит клъстер от дискретни производители, водещ център за висше образование с над 34 000 студенти, втори по големина IT център с 7000 работни места – 15 % годишен ръст на производителността.

Иван Тотев подчерта още, че първостепенен приоритет в политическата програма за управление на ГЕРБ е икономическа трансформация – еволюцията на икономиката към стоки и услуги с по-висока добавена стойност. А това означава:

– Ускорено разработване и внедряване на иновации;

– Държавна подкрепа за подмяна на производствената база /машинния парк в предприятията;

– Развитие на съществуващите и изграждането на нови индустриални зони;

– Целенасочена държавна подкрепа за дигитализация на частния сектор.

„Целта на ГЕРБ е БВП на страната да нарасне до 100 милиарда евро до 2025 г. и същевременно с това икономиката да се трансформира. Да се възстанови изгубеният БВП по време на кризата”, каза още областният координатор и втори в листата на коалиция ГЕРБ-СДС за Пловдив-град инж. Иван Тотев.

За последните 4 години БВП е нараснал с 1/4, минималната работна заплата с 41%, а средната с 50%, минималната пенсия се е удвоила. Всичко това е постигнато с диалог със съсловните организации.

До момента активно се работи за насърчаването на инвестициите от началото на кризата има сертифицирани проекти за 1,6 милиарда лева. За целия мандат – 3 милиарда лева.

„Важно е да се отбележи, че по време на кризата България успя да запази своето потребление, повишиха се заплатите, стана член на Банковия съюз и ERM II и има най-добри финансови показатели по отношение на държавен дълг и бюджетен дефицит.Ето защо ГЕРБ ще продължава с политиката за насърчаване на предприемачеството и бизнес климата, инвестициите, на икономическа трансформация и политика за зеления преход”, категоричен бе инж. Тотев.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here