На свое заседание на ръководството на политическа партия ГЕРБ в Пловдив–град  взе решение да възложи на общинските съветници от групата на  ГЕРБ да инициират извънредна сесия със следния дневен ред:

1. Представяне на проекта, кореспонденция с фирмата-изпълнител, строителни книжа и разрешителни за “Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица юг“ – инженеринг”.

2. Представяне на кореспонденция с Управляващия орган на ОП РР относно възможни финансови корекции при изпълнение на проект “Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица юг“ – инженеринг”.

3. Представяне на протоколи от обсъжданията от Обществения съвет, създаден от ОбС – Пловдив, за контрол на разходването на средствата от заема по “Фонд за устойчиви градове”. Представяне на протоколите от обществените обсъждания за заема, финансиращ изпълнението на проект за “Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III  Обединител” и бул. “Марица юг“ – инженеринг”.

4. Вземане на решение за преустановяване на изпълнението до изясняване на всички факти и обстоятелства относно пълнотата на строителната документация за цялостното изпълнение на проект “Пробив на Водна палата – Транспортен възел на две нива за връзка на бул. “Цар Борис III Обединител” и бул. “Марица юг“ – инженеринг”.

Политическа партия ГЕРБ като най-голямата политическа  партия в Пловдив е силно ангажирана с развитието и подобряване на качеството на живот в града ни. За нас общественият диалог е от първостепенно значение, още повече когато той касае бъдещето на нашия любим град. Призоваваме общинските съветници от други партии да подкрепят нашата инициатива, заявиха от партията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here