В Бюджет 2020 да се предвидят средства в размер на 120 000 лева за финансиране на държавните културни институти в Пловдив предлага групата на ГЕРБ в Общинския съвет, съобщи председателят й Йордан Илиев.  Съветниците от ГЕРБ ще настояват средствата да се разпределят по равно – по 40 000 лева, между Драматичния театър „Н. О. Масалитинов”, Кукления театър и Операта.

“Държавните културни институти могат да се финансират със средства от общинския бюджет въз основа на сключени договори с Министерството на културата, това е и законово регламентирано”, заяви Йордан Илиев. 

“Предложението на ГЕРБ е необходимите средства за финансиране на държавните културни институти на територията на Община Пловдив да се осигурят, като се намалят средствата,  предвидени за издръжка на общинската администрация”, коментира председателят на групата.

“Драматичният театър, Държавната операта и Кукленият театър в Пловдив са сред водещите културни институции в страната и тяхното подпомагане е изключително важно. Именно за това през изминалите години в общинския бюджет бяха отделяни средства за съфинансиране на дейността им”, припомни Илиев.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here