L.Minchev Archive

Не винаги партийните мушенгии минават, фасадни опозиционери

Ппловдивските общински съветници гласуваха за даване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на Център по растителна системна биология и биотехнология PlantaSYST .