Ральо Ралев стана докторант по финанси

За докторант по финанси и банково дело е зачислен кметът на район „Северен“ Ральо Ралев. Темата на дисертационния си труд той обяви на годишната научна конференция за студенти и докторанти във Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Именно във ВУАРР Ралев ще пише за общински финанси и разходване на публични средства.

„Напоследък това е наболял въпрос и общественото внимание е заострено в тази посока. Нормално е, защото публичните средства идват от нашите данъци и след това местната администрация решава как да ги изразходва“, обясни избора на темата си райкметът и добави, че има сериозен шестгодишен опит зад гърба си. Работата му като администратор му е позволила да навлезе по-сериозно в  проблема за общинското финансиране.