Правителството реши: Могъщи китайци поемат летище Пловдив

Летище Пловдив се отдава на концесия за 35 години, реши правителството на днешното си заседание. Победител в конкурса  е консорциумът между китайската група „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“. Правителството упълномощава министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на решението.

Концесионерът се задължава за 35 години да инвестира в пловдивския аеропорт 79 083 000 евро. Парите са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения.

След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията.
Еърпорт Инвест“.

Активите на HNA Group („Хайнан Груп“) са за 5 милиарда евро и има 410 000 служители по цял свят. Дейностите на компанията са в различни сфери – авиацията, технологиите, туризма, финансите, иновациите и логистиката. „Хайнан Груп“ управлява 14 авиокомпании с над 1250 самолета, като оперира 13 летища и над 1000 вътрешни и международни линии. Годишно компанията превозва над 100 милиона пътници до260 града.

Един коментар