Посланици на държави от целия свят ще отправят послания за общото ни бъдеще с вяра в споделените ни ценности на разбирателство, уважение и единство на церемония, организирана  от Община Пловдив и фондация “Америка за България“.

Посланията ще бъдат гравирани на стена в публичното пространство до бъдещия вход на Епископската базилика, а представянето ѝ пред обществеността и медиите ще се състои по време на официалното откриване на базиликата през септември.

Вярваме, че Епископската базилика на Филипопол ще се превърне не само в удивителна историческа забележителност, но ще бъде културен, туристически и общностен център, а отправените послания ще вдъхновяват много поколения напред. Епископската Базилика на Филипопол, античният предшественик на днешен Пловдив, е една от най-големите раннохристиянски църкви в страната.  Градена камъче по камъче, ръка за ръка – тя е общо място за поколенията на няколко века и паметник на приемствеността на различни времена и култури, казват организаторите. Церемонията ще се състои на 11 юни от 11 часа.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here