Най-големият проект в Пловдив – за 225 милиона, тръгва през 2019-а

Проектът за „Развитие на железопътен възел Пловдив“ е одобрен след подадено проектно предложение за кандидатстване за финансиране със средства по Механизма за свързване на Европа, съобщиха от  Национална компания Железопътна инфраструктура.

Какво ще се случва:

НКЖИ е на етап усилена подготовка на процедурата за избор на изпълнител за „Проектиране и изграждане на участъци от железопътен възел Пловдив“ по проект „Развитие на железопътен възел Пловдив“. Проектът представлява важна част от цялостната концепцията за рехабилитация и модернизация на железопътна линия Пловдив – Бургас и ще бъде реализиран в обхват и срокове съгласно стратегията на НКЖИ.

Финансирането на целия проект е на стойност 224 870 976,80 лв. по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в сектор „Транспорт“. Проектът се състои от няколко части, едната е тунелът под жп ареал „Централна гара“ – Пловдив. Стойността на комуникационно-транспортния пробив е 45 млн. лева. Във финансирането от МСЕ е включено проектирането и изграждането на трасето.
Предвижда се модернизация на железния път, контактната мрежа и системите за сигнализация и телекомуникации с осигуряване на габарит за електрифицирана жп линия. Обновяване и усилване на съществуващите съоръжения, както и изграждане на нови на местата на тези, които са с изтекъл жизнен цикъл и недостатъчна носимоспособност.
Планирано е изграждане на пътни надлези на местата на съществуващите автомобилни прелези, закриване на пешеходните прелези и изграждане на пасарелки или пешеходни подлези. Ще бъдат изградени и шумозащитни съоръжения в зоната на урбанизираните територии.
Предвижда се доставка и монтаж на нови маршрутно компютърни централизации за гара Скутаре. В обхвата на проекта е включена дейността по проектиране и изграждане на комуникационен пробив под жп ареала на Централна гара Пловдив, свързващ бул. „Васил Априлов“ и бул. „Македония.Прогнозната дата за стартиране на договор за проектиране и строителство е в началото на месец април 2018 г. В стратегията на проекта се предвиждат 12 месеца за проектиране и стартиране на строителните дейностите в началото на 2019 г.

Един коментар