Обръщението не е към онези, които могат да мислят. То не и към тези, които вярват и обичат. Не е и към изградилите своята ценностна  система, която не подлежи  на геополитически, църковен или идеологически натиск.

Който е обичал родителите си, децата си, близките си хора, той ще продължи да го прави. Не е нобходимо разни кретени да му повтарят, че „ трябва да се намали консуматорството, че трябва да спре безумната гонитба на печалби, че обществените блага трябва да се разпределят справедливо с мисъл за най-бедните и най-ощетени членове на обществото, че властта е дадена от Бога, за да служи за доброто на Божия народ и за да бъде пазен той от беди, че Бог ни преподава уроци и пр. и пр.“, както нареждат църковните талибани.

Комунистите по цял свят отново надуха платната и използват кризата, за да съживят умрелите си идеологически постулати. „ Днешният опит разкрива антисоциалната и паразитна природа на капитализма и демонстрира превъзходството и актуалността на социализма и централизираното научно планиране, критерий на което са потребностите на хората, и което единствено може да осигури спешната медицинска помощ и профилактика, болници, медицински и среден медицински персонал, лекарства, лаборатории, лабораторни изследвания и всичко друго, което е необходимо за посрещане на постоянните и спешни нужди на хората в областта на здравеопазването“, се казва в съвместно изявление на 75 социалистически и комунистически партии, разпространено от Съюза на комунистите в България.

И така, уважаеми кретени, светът след пандемията може и с главата надолу да е обърнат, но призивите за нова геополитическа ориентация ще остане само в дървените ви глави, където се намират и в момента. Ако продължавата да давате за пример Китай, Куба и Русия, ще си останете в политическия килер, както и да се обръща този свят.

И какво правят кретените в това тревожно време? Внушават, че светът е рухнал и причина за това е игнорирането на красивия социализъм. Но когато светът е водил съдбоносна битка срещу чумата – дали фашизъм, дали комунизъм, точно това е имал предвид – никога повече! Това е ценност, която не може да бъде заличена от коронавирус.

Ще ни заливат с подобни теории – преосмисляне, преосмисляне, преосмисляне. Така преди години се снишавахме, снишавахме, снишавахме. Те искат да зачертаем ценностите си и да се превърнем в кретени. И викат на помощ коронавируса. В това се превръща човек, ако наистина ги зачертае – в кретен.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here