Кметът: Пловдив ще бъде добър партньор на летището

Концесионерът на летище Пловдив  – консорциум между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“, представиха намеренията си за развитие на аеропорта на среща с кмета на Пловдив Иван Тотев, кмета на община „Родопи“ Пламен Спасов, председателя на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова, кметовете на шестте пловдивски района и заместник-кмета Розалин Петков.

Иван Тотев увери китайските инвеститори, че община Пловдив ще бъде добър партньор и ще помага съгласно правомощията си за реализирането на проекта.

Представителите на „Хайнан“ огледаха летището и споделиха, че имат намерение веднага след подписване на договора да започнат реализацията на инвестиционния проект. В града дори пристигнаха представители на две големи фирми от Китай, които ще се конкурират за изпълнението на строителните дейности, заложени в концесията.

„Много важно е развитието на летището и като гражданско, и като карго“, подчерта кметът  Иван Тотев. Договорът с избрания концесионер може да бъде подписан след като бъде обявено решението на Комисията за защита на конкуренцията.

На заседанието си на 28 март тази година правителството определи консорциума между „Хайнан“ и „Пловдив Еърпорт Инвест“ за концесионер на летището. С решението си правителството упълномощи министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да сключи концесионния договор в двумесечен срок от влизането в сила на решението.

Концесията е за 35 години, като за този срок концесионерът се задължава да реализира инвестиции в обекта от 79 083 000 евро. Средствата са за ремонт, поддържане и рехабилитация на съществуващата инфраструктура, както и изграждане на нови съоръжения.

След изтичането на гратисния период от 48 месеца, за всяка календарна година концесионерът ще извършва плащане, което се състои от фиксирана и променлива част. Фиксирана част е в размер на 600 000 лева без ДДС, а променлива част представлява 6% от общия размер на нетните приходи от всички дейности за съответната година, свързани с ползването на обекта на концесията.

Един коментар