Комунистите по цял свят отново надуха платната и изполват кризата, за да съживят умрелите си идеологически постулати.

75 комунистически и работнически партии от цял свят подписаха Съвместно изявление за ситуацията в света, причинена от пандемията на новия коронавирус, инициирано от комунистическата партия на Гърция. Комунистите от цял свят  декларират подкрепата си за лекарите и медицинските сестри, както и за тези, които са се заразили с тази болест, и второ, осъждат огромните недостатъци на системата за обществено здравеопазване, които са резултат от антинародна политика за комерсиализация и приватизация на здравеопазването за подпомагане на печалбарството на монополните групи, провеждана от правителствата,обслужващи едрия капитал. Те подчертават, че сегашната ситуация показва антисоциалния характер на капитализма, както и актуалността и превъзходството на социалистическото общество. Изявлението е разпространено от Съюза на комунистите в Балгария  и движение „Че Гевара“. Ето какво се казва в него:

Ние, комунистическите и работническите партии, с чувство за отговорност към нашите народи, декларираме, че сме тук, начело на борбата за предприемане на незабавни мерки за защита на здравето и правата на работническата класа и на народните слоеве, ние сме навсякъде!

Изразяваме искрената си благодарност към лекарите и медицинските сестри, към персонала на болниците, лечебните заведения, които се борят с този голям проблем.

Изразяваме солидарността си с тези, които страдат от пандемията CoVID-19 и им пожелаваме бързо възстановяване от това заболяване.

Ние приветстваме страните, които развиват действия на солидарност със страните, които най-силно са засегнати от коронавируса, като изпращат средства за защита и медицински специалисти – страни като Китай, Куба и Русия, действия, които са в противовес на бездействието на Европейския съюз.

Опасността от пандемията CoVID-19 демонстрира трагичните дълбоки недостатъци на здравната система във всички капиталистически страни, които бяха известни и преди появата на коронавируса. Тези недостатъци не са възникнали случайно, те са резултат от антинародната политика, провеждана от правителствата, обслужващи едрия капитал, за комерсиализация и приватизация на системата на здравеопазването, подкрепящи печалбарството на монополните обединения. Тази политика занулява огромния научно-технически потенциал, който е наличен днес, за покриване всички нужди на хората от профилактика и грижи.

Днешният опит разкрива антисоциалната и паразитна природа на капитализма и демонстрира превъзходството и актуалността на социализма и централизираното научно планиране, критерий на коео са потребностите на хората, и което единствено може да осигури спешната медицинска помощ и профилактика, болници, медицински и среден медицински персонал, лекарства, лаборатории, лабораторни изследвания и всичко друго, което е необходимо за посрещане на постоянните и спешни нужди на хората в областта на здравеопазването.

По-рано съществуващото забавяне на темповете на растеж на световната икономика продъществува и днес, заради разпространението на коронавируса, и това увеличава риска от нова криза в предстоящия период. Въпреки призива за единодушие от страна на правителствата, обслужващи едрия капитал, те предоставят финансова подкрепа на монополистични обединения и отново се стремят да прехвърлят тежестта на кризата върху работниците и другите народни слоеве.

Работниците и народите не могат и не трябва да плащат повече!

„Личната отговорност“ не може да се използва като извинение за игнориране на отговорността на държавите и правителствата. Днес приемането на необходимите мерки изисква борба на народите срещу политиката за подкрепа на монополистичните групи, полагащи нуждите и здравето на народите върху олтара на капиталистическата печалба.

Комунистическите и работническите партии изискват незабавно приемане на всички необходими мерки за борба с епидемията, включително следните:

1. Незабавно държавно финансиране на обществените здравни системи, назначаване на постоянна работа на лекари и медицински сестри, които ще имат пълен набор от права. Посрещане на всички нужди в отделения за реанимация и интензивно лечение и осигуряване на инфраструктурата, необходима за пълноценното функциониране на обществените здравни услуги и провеждането на научни изследвания.

2. Незабавно безплатно отпускане от страна на държавата на населението на всички необходими средства за превенция и защита (маски, ръкавици, антисептици и др.) и борбата срещу спекулата.Незабавно осигуряване на защитни мерки за целия медицински персонал, който рискува живота и здравето си, като се бори с коронавирус в болниците.

3. Защита на доходите и правата на работниците. Да се спре произвола на капитала, който под предлог на епидемията CoVID-19 извършва масови съкращения и се опитва да наруши правото на работна заплата, работно време, отпуск и другите права на работниците. Да се вземат незабавни мерки за защита на работниците на работното място.

4. Не – на нарушаване на демократичните права на народите под предлог на коронавируса.

5. Да се премахнат всички санкции и мерки за икономическа изолация, които в тази ситуация са още по-несправедливи и престъпни и усложняват живота на народите на страните, срещу които те са насочени, да се приемат всички необходими мерки за защита на здравето и живота на народите.

6. Ние казваме „не“ на империалистическите интервенции и военните учения, като онези, извършвани от НАТО, и изискваме държавните ресурси да бъдат пренасочени към нуждите на народите, т.е. за финансиране на системите за здравеопазване и социално осигуряване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here