4161dd9550fc4965dfaf2004a898b87b_XL

В интервю за списание „Мениджър“ кметът на Пловдив Иван Тотев разкрива причините Пловдив да се превърне в индустриален център на страната и да преживее икономически бум.  

–  Пловдив изскочи сякаш от нищото и взе водеща роля на икономическата сцена. Как стана това?

 –  Икономиката на града се развиваше дълги години и натрупа критична маса, а сега дойде моментът на обрат. Единствено в периода, когато се наблюдаваше бърз ръст в строителството и купуването на имоти, може да се каже, че имаше някакво изпреварване от страна на Варна и Бургас. Но това не дава устойчивост на растежа, докато в Пловдив икономиката се развива плавно през последните 20 години. Тя се възраждаше от руините на социалистическите предприятия – голяма част от бизнеса на Пловдив произлезе от тях, и постепенно се стабилизираше.  Индустриализацията  на града доведе до това той да бъде много добре приет от международните инвеститори. Разбира се, значение имат и всички други дадености, като човешки потенциал, образователна инфраструктура, местоположение, съществуваща промишленост и дори икономическата ни история. Голямо предимство е близостта до София и нейното летище.  Преди 15 години  беше стартиран проектът „Тракия икономическа зона“. Той успя да привлече над  1.1 милиарда евро инвестиции, а това означава над 115 предприятия с около 15 000 работещи. И в момента са в ход три големи проекта на световни компании.Това критично натрупване на инвестиционна маса вече дава дивиденти.

 –  Кой е най-големият дивидент от инвестиционния взрив?

– В момента сме на етап, когато привличаме не само инвестиции, а и хора. През последните години Пловдив твърдо зае второ място по ръст на населението. Случва се онова, което всички ние искахме  –  повече предприятия, по-добро образование, по-високи заплати, по-висок жизнен стандарт. Ние сме  може би най-бързо развиващият се град в България.

 –  Как беше съставен профилът на инвеститорите, които да се привличат?

–  Първоначалните стъпки бяха на база на предприятията, които са съществували до 1989 година. Сега са предимно в  IT индустрията и в аутомотив сектора, които са основни направления за България, но и в почти всички области на промишлеността.

 –  Правихте ли някакви предварителни проучвания с помощта на международни консултантски компании, за да се реши накъде да се развива икономиката на Пловдив?

–  Това е дълъг процес, започнал доста назад във времето, но през 2012 г. направихме едно много сериозно проучване  за  потенциала и профила на града. В резултат на това привлякохме една нова индустрия –  информационните технологии. С помощта на различни консултантски групи изготвихме анализ, очертахме профил на града, който да бъде „продаваем“. И само за последните три години сме открили над 2000 работни места в  IT индустрията, а до края на годината ще нараснат двойно. Това е резултат на целенасочена работа от страна на общината. Създадохме отдел „Развитие“, който се занимава само с инвеститорите. С тях сме „ръка за ръка“ от момента, в който изявят намерение да дойдат, до момента, когато режем лентата на предприятието. Насоките, в който ще продължим се развиваме, са високи технологии, индустриално производство, агросекторът, предимно преработвателни фабрики. В него има много силни компании, включително съвместни между български и чуждестранни предприемачи.

 –  Как презентирате града, за да привличате инвеститори?

–  За разлика от другите, ние не презентираме града, а презентираме региона. Девет общини плюс „Тракия икономическа зона“ имаме меморандум за съвместни действия и правим общ профил на региона. Работим за шест индустриални зони, които са специализирани в зависимост от вида на инвестициите – от образование до  тежка промишленост. Ние не сме град, който работи сам за себе си, и това е един от ключовите фактори за постигнатите резултатите. Ние работим заедно със съседните общини, с институции и други структури. Дали една инвестиция ще е в Пловдив или в град Раковски, няма значение, усилията на общината тя да се реализира са еднакви.

 –  Само на икономическите дадености ли се акцентира или и на други фактори, като качество на живот и социална среда?

–  Зависи за кой сектор става дума, защото в различните отрасли приоритетите са различни. Когато говорим за IT индустрия, тогава качеството на живот е едно от първостепенните неща. Навсякъде има офиси и свързаност, но е необходимо и нещо друго – именно добро качество на живот. Може би промяната на градската среда е огромна причина за идването на нови  IT компании в  Пловдив. При индустриалното производство много важен е човешкият потенциал. Предприемачите искат да има по-голямо население, подготвени кадри, съответната образователна инфраструктура. Ние имаме  голямото предимство, че след София сме най-гъсто населеният регион на страната. Над 1.3 милиона човека живеят в периметър, в който до всяка точка може да се стигне с автомобил за 30 минути. Напоследък се забелязва нещо интересно.  В много от новите предприятия вече работят хора от София и други градове на страната, та дори и чужденци. Инвестициите стават причина да се увеличава населението, а това води до нови инвестиции.

–  Щом човешкият фактор е толкова важен, как се променя обликът на образованието? Как общината работи със средните и висшите училища?

–  Община Пловдив е учредител на два клъстера – за индустриални производства и за IT индустрията, в които са привлечени и училища. Но като цяло образователната политика на държавата не кореспондира с нуждите на региона. По сегашното законодателство регионът не може да определя  насоки в образователните програми.      Компаниите обаче са много по-гъвкави от нас,  влизат в контакти с професионалните училища и успяват до голяма степен да ги мотивират да се променят. Инвестират в лаборатории и оборудване. Ала всичко това се случва въпреки държавата, не с нейната подкрепа.    В университетите положението  е подобно. Промените стават на база на личностни взаимоотношения и ентусиазъм. Хбавото е, че вече всеки вижда своето място в бъдещето на региона и се усеща една отвореност за съвместни действия.

 –  Как ще задържите младите хора, за да остане Пловдив интересен за бизнеса?

–  Ние искаме не само да ги задържим, а и да привличаме млади хора. В Пловдив има над 40 000 студенти и повечето остават тук, което дава ръст на населението. Това личи и от статистиката. Например средно на година се раждат около 3300 бебета, но когато дойде време този набор да постъпи в детска градина, бройката е 3800, т.е.  за три години се е увеличил с 500 деца, които са на семейства, заселващи се в града. Може да се каже, че вървим с добри  демографски темпове спрямо общото за страната.

 –  И все пак, кой е най-важният фактор, който стои в основата на този нов модел за комплексно развитие на града?

–  Хората. Още от времето на Възраждането Пловдив винаги е бил град, фокусиран върху бизнеса. Сега обаче движещата сила са хората. Виждам как се обединяват да работят заедно, когато имаме големи теми. Това, което се случи, е благодарение на тях, а не на държавата. Тя не е направила кой знае колко за  индустриализацията и за развитието на града през последните няколко години. Тя е създала условия, които са еднакви навсякъде. Но инвестиционният бум не се получи някъде другаде, а в Пловдив, което означава, че  се дължи на хората, те са го искали и са работили за него. Тенденциите, които са в ход, ще осигурят развитието ни поне за 20 години напред. Няма регион в България, който може да съперничи на Пловдив в следващите две десетилетия.

 –  Може ли да се каже, че Пловдив е инвестиционен хъб за Южен централен район?

–  За цяла България. Това е индустриалният център на България. Никъде другаде няма такова голямо струпване на инвестиции в индустриално производство, както тук.

 –  Какъв е начинът на менажиране на инвестиционните интереси и потоци?

–  Това е менжиране, продължило 20 години и дало устойчиво развитие. Сега плюсовете стават по-забележими, защото работим много по-професионално за собствения си маркетинг. Първо, много по-наясно сме  какъв е нашият потенциал, какво можем да предложим. Второ, знаем как да се презентираме – вече умеем да се „продаваме“ много по-добре от преди.  Поддържаме специален сайт, ориентиран към инвеститорите, участваме в бизнес делегации и изложения, т.е. използваме всякакви възможности за промотиране.Трето, работим тясно с инвеститорите и те са доволни.

 –  С това ли Пловдив стана интересен за бизнес?

–  Това натрупване, което продължи през последните 15 г., сега предизвика обрат и се заговори за града. А и вече работим по-професионално.Самите компании, които се установяват тук, ни научиха да работим по друг начин. Преди 15 г. са идвали с изискване за цена на земята и достъпност на терените, сега искат пълно обслужване, вкл. контакти с институции и подбор на персонал. Вече говорим за активно участие на общината в работата на тези предприятия. Това са нови неща. Стигнахме до етапа, в който фирми водят фирми. Например три компании дойдоха тук, защото работят с „Либхер“. Така се концентират на едно място и намаляват транспортните си разходи. Нещо подобно става и в аутомотив сектора. Пловдив е едно от местата, където са събрани няколко такива предприятия, а това води до нови инвестиции със същия профил, тъй като специалистите са налице. Инвеститори идват тук заради други инвеститори и това го няма никъде другаде в България. Това е критичната точка, която предизвика обрата, и се получи инвестиционният взрив.

 

1 коментар

  1. Браво! Дано така да е и така да продължава, въпреки държавата! И самият тотев го казва, че Пловдив се развива въпреки ленивата ни и корумпирана до безкрайност държавна администрация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here