Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Пловдив Иван Тотев подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Община Пловдив за дейности по подобряване качеството на атмосферния въздух. Парите са 13 862 232,11 лв. и изцяло осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици и азотни оксиди, които са с източник на битовото отопление с твърдо гориво. Целта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърди горива, като се заменят с газ, електричество, пелети или друг вид дървесна биомаса.

Проектът е в два етапа. Първият е до 31.05.2021 г. В този срок ще се проведе проучване  нагласите на населението, използващо дърва и въглища за отопление, както и поредица от мащабни разяснителни  кампании. Вторият етап ще продължи не по-късно от 31.12.2023 г., когато ще се извършат дейностите по подмяната на стационарни индивидуални и многофамилни домакински горивни устройства на твърдо гориво, с отоплителни устройства, отговарящи на специфични технически параметри.

Срокът за изпълнение на проекта е 52 месеца.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here