Община Пловдив е в Топ 10 по добри финансови показатели, според Комплексния анализ на Министерство на финансите, публикуван на сайта на ведомството. Документът изследва параметрите финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за третото тримесечие на 2019 г. Така рухва лъжата, произведена от новата местна власт, че Пловдив е в тревожно финансово състояние.

Анализът показва, че с най-добри параметри на тези критерии са общините Челопеч, Панагюрище, Столична община, Чавдар, Ябланица, Бургас, Иваново, Русе, Пловдив, Лъки. 

Данните сочат, че Столична община и общините Бургас, Сливен, Пловдив, Търговище и Русе към края на третото тримесечие на 2019 г. формират най-голям излишък по бюджета си.

Най-голямо намаление в размера на задълженията за разходи по бюджетите си, спрямо края на 2018 г.,в тройката са  Столична община, Пловдив и Перник.

Община Пловдив не фигурира сред общините с финансовизатруднения и не е препоръчано или предприето финансово оздравяване.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here