Центърът за анализ и управление на риска излезе с доклад  за оценка на анкетните сондажи преди изборите за Европейски парламент 2019 и достоверността на социологическите агенции. Автори на анализа са доц. д-р Иван Костов, Полина Крайнева, докторант на свободна подготовка в НБУ.

Докладът анализира анкетните сондажи на социологическите агенции за представянето на политическите формации на изборите за Европейски парламент и дава обобщена оценка за тяхната достоверност в периода 2009 –2019.

Най-достоверна агенция преди европейските избори тази година е била „Екзакта“, следвана отблизо от „Тренд и „Алфа рисърч. Добра е биладостоверността и на „МаркетЛинкс“.

Втората група агенции са „Галъп“, „Медиана“, „Барометър България“, „Афис“ и „Сова Харис“, като последната е с по-малко от 41,5% от  достоверността на „Алфа Рисърч“.

Във всички избори от 2009 година насам „Алфа рисърч“ стабилно присъства като най-достоверна социологическа агенция.“Тренд“ я следва с 94.4% от нейната точност,безпристрастност и коректност. С добра достоверност са „Екзакта и „Маркет Линкс“.

„Галъп“ отново води групата на по-недостоверните с 58,8%, следвана от „Медиана“, „Афис“ и „Сова Харис“, която е с достоверност едва 16.6% от тази на Алфа рисърч, или е 6 пъти по-недостоверна.В предишния си доклад от 2017 година установихме, че тези четири агенции са с категорично лява ориентация.

Ако „Алфа рисърч“ и в седемте избора е била политически безпристрастна, „Галъп“ и „Медиана“ са били 6 пъти леви и само 1 път безпристрастни, „Сова Харис“ – 5 от 7 пъти и „Афис“ – 5 от 6 пъти, „Барометър България“е с 2 леви пристрастия и 2 пъти е била безпристрастна.

Най-достоверни досега са били анкетните сондажи на „Алфа рисърч“. Въпреки това и за нея се отнасят част от направените изводи. В периода 2009-2019 е надценявала БСП, макар и само с 3%, както и „Воля“, и е подценявала с 21% резултатите на коалиция ДБ (основно на ДСБ и на предпоследните избори -на „Да, България“).

Заключенията сочат, че за периода 2009-2019 четири агенции имат преобладаваща политическа безпристрастност и четири са се проявили като ляво пристрастни. Няма агенция с дясна ориентация, защото БСП не е печелела парламентарни избори срещу ГЕРБ. Каква политическа ориентация има дадена агенция, е право на нейните собственици и състав, важно е медиите и обществеността да са добре информирани за нея.

Всичките безпристрастни агенции са професионално коректни. Сред ляво ориентираните „Сова Харис“ не е, а „Афис“ е частично коректна. Според нас това е втората важна характеристика която медиите и обществеността следва да имат предвид.

Социологическите агенции се различават от два до девет пъти по точността на своите сондажи и прогнози „успех-неуспех“. Толкова големи разлики не могат да бъдат обяснени със стохастичен процес.

Синтезираната в периода 2009-2019 оценка за достоверността на агенциите е само ориентир за миналото. Тя не е гаранция за бъдеща надеждност на сондажите и прогнозите, не отрича тяхна възможна бъдеща точност, безпристрастност и коректност.

За целия последен 10-годишен период социологическите агенции като общност са надценявали и подценявали системно и последователно определени партии.Със сигурност са влияли за гласуване в полза на БСП, „Атака“ и „Воля“; най-силно са внушавали на избирателите да оттеглят подкрепата си от ДБ, защото са сочели, че тази коалиция няма изгледи да прескочи избирателната бариера, въздействали са на избирателите в център-дясно да възприемат ГЕРБ по-позитивно и да гласуват за нея, заради шанса да спечели вота и защото все пак подадения за партията глас е „срещу“ БСП.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here