Археологическите дейности в и около могилата “Малтепе” край Пловдив продължават, обяви директорът на Археологическия музей доц.д-р Костадин Кисьов. “Целта е тази година да се намери входът. Средствата са осигурени, като засега са отпуснати 300 000 лева, но можем да реагираме и при нужда да отпуснем допълнителни пари”, съобщи кметът Иван Тотев.

Миналият археологически сезон приключи с потвърждението, че каменната кула, открита в могилата, е била висока поне 26 метра, а на върха й е имало постамент, който е носел статуя. Геофизичните проучвания пък разкриха, че в основите на могилата се е намирала друга огромна постройка. И точно тя предстои да бъде проучена през тази година. Предположенията на археолозите е, че това са няколко гробни камери, които минават и под кота 0. Гробницата край Пловдив е уникална, тя е най-високата открита гробница – такава няма нито у нас, нито на Балканите.

Има планове и за Небет тепе.”Наели сме италиански проектанти, до края на седмицата трябва да представят идеите си, ако бъдат одобрени, предложенията им ще бъдат включени към проекта за Небет тепе и така ще бъде издаде строително разрешение” разкри Иван Тотев.Става дума за пинии, кипариси и изобщо – растения, издържащи на до – 25 градуса. А като цяло проектът, на който от администрацията са се спрели окончателно, е този на арх. Румяна Пройкова.

Тотев подчерта, че това ще е едното от двете пловдивски кандидатури за финансиране на културна инфраструктура по ОП “Региони в растеж”. Другият проект е този за Източната порта, където има съгласуване с НИНКН на идейна фаза. Пловдив ще може да разполага с между 9 и 10 000 000 лева, Общината си запазва и правото на съфинансиране.

В момента администрацията работи усилено по подготовка на документацията, а целта е проектите да бъдат подадени до края на този мандат.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here